Autorka Olivera Ćirković je izjavila da nam je kao građanima svake godine sve gore i jedina nada za zemlju su mladi koji će se jednom razbuditi kako bi stvorili odgovarajuće moralne vrednosti.

Knjiga autorke Olivere Ćirković, ‚‚Ja, Pink Panter“ je kako su ocenili kritičari ‚‚ uzbudljivo štivo sa elementima najboljih akcionih filmova i trilera, ali i dubokih psiholoških drama. Kako su naveli kritičari ‚‚na veoma dramatičan i uzbudljiv način opisani su svi likovi i događaji koje je autorka doživela u svom životu sa one strane zatvorskog zida.‚‚ Koliko uzbudljivih situacija ima danas u našoj zemlji koje bi se mogle pretočiti u književno štivo, pitali smo Oliveru Ćirković.

Olivera Ćirković je za knjigu ‚‚Ja,Pink Panter‚‚ rekla ‚‚da to delo nije ni hvalisanje, ni pokajanje, ni pravdanje, niti traganje za krivcem. Ona nikako nije promocija kriminala, niti njenih aktera, iako su većina njih prijatelji kojih se lično ne odriče. Opisala je, kako je istakla,  ‚‚svoje prijatelje sa ljubavlju, jer je nju osećala dok su bili jedno malo ’umetničko društvo’ koje je prkosilo modernim vremenima i međuljudskim odnosima punim koristoljublja.“