Industrija motora Rakovica AD u stečaju je prodata za milijardu sto miliona dinara.

Industrija motora Rakovica AD u stečaju je prodata za milijardu sto miliona dinara. Nekadašnji industrijski gigant SFRJ kupio je konzorcijum koji čine Institut za izgradnju grada i akcionarsko društvo Hempro iz Beograda. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je 30. septembra organizovala prodaju IMR-a metodom javnog prikupljanja ponuda. Odbor poverilaca je doneo odluku o prihvatanju ponude 15. oktobra ove godine. Vrednost Industrije motora procenjena je na dve milijarde devet stotina miliona dinara, a prihvaćena je ponuda u visini od milijardu sto miliona dinara.

Procenjena vrednost od dve milijarde devet stotina miliona dinara odnosi se na sedam pogona, magacine, skladišta površine skoro sedamdeset šest hiljada kvadratnih metara, i druge objekte. „U paketu“ je i celokupna oprema fabrike za proizvodnju motora, traktora i kabina, alati i zalihe materijala za proizvodnju. Industrija motora Rakovica, nekadašnji proizvodni i izvozni  gigant upošljavao je više od sedam hiljada radnika.

Industrija motora Rakovica je u stečaju od 4. aprila 2017. godine. Najvažnija imovina IMR-a je poslovni kompleks u beogradskoj opštini Rakovica, gde se u krugu fabrike nalazi  četrdeset sedam objekata, pored ostalog sedam povezanih hala sa petnaest objekata i sedam magacina i skladišta. Imovina IMR-a su i samački hotel i upravna zgrada u Rakovici, ali i izdvojeni proizvodni kompleks u zlatiborskom selu Šljivovica, odnosno kompleks na lokaciji Ljubiš.