Odeljenje za vanredne situacije u Zrenjaninu i Nacionalni trening centar za vanredne situacije organizovali su obuku Specijalizovane jedinice civilne zaštite za zaštitu od požara. Obuka će trajati do 1. novembra u prostorijama i na poligonu Gradskog vatrogasnog saveza

Na osnovu godišnjeg plana obučavanja Nacionalnog trening centra za vanredne situacije i rešenja načelnika Sektor aza vanredne situacijei i organizaciji i realizaciji obuke specijalizovanih jedinica civilne zaštite Odeljenje za vanredne situacije u Zrenjaninu i Nacionalni trening centar za vanredne situacije sprovode obuku pripadnika Specijalizovane jedinice civilne zaštite za zaštitu od požara. Petodnevnu obuku pohađa 37 polaznika, a obuka se odvija u prostorijama i na poligonu Gradskog vatrogasnog saveza u Zrenjaninu. Cilj je da se polaznici osposobe da pravilno i kompetentno postupaju u akcijama gašenja požara.

Kroz obuku, koja traje od 28. oktobra do 1. novembra i sastoji se od 40 časova opšteg dela i treninga, prolazi 37 polaznika, koliko je procenjeno da je potrebno kako bi se zaštitilo stanovništvo, materijalna I kulturna dobra u slučaju opasnosti koje mogu ugroziti našu teritoriju.

Kada je u pitanju sektor civilne zaštite do sada je obučen prvi vod za zaštitu od požara kao i vod za pružanje prve pomoći.