Na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu uručeni su sertifikati studentima koji su učestvovali u projektu ,,Letnja stručna praksa’’.

Projekat „Letnja stručna praksa“ realizuju od 2010. godine Zrenjaninski poslovni krug – ZREPOK i Unija poslodavaca Srbije – poslodavci Zrenjanina u saradnji sa Tehničkim fakultetom „Mihajlo Pupin“, a uz podršku Grada Zrenjanina. Cilj projekta je da se omogući studentima TF „Mihajlo Pupin“ sticanje praktičnih znanja i veština koja će ih bolje pozicionirati na tržištu rada. U devetom ciklusu učestvovalo je 19 studenata različitih obrazovnih profila.

Ispred firme Keramika Jovanović, koja je takođe članica ZREPOK-a, obratio se vlasnik Budimir Jovanović koji je istakao da je kvalitet rada ove godine bio na izuzetno visokom nivou.

Pored edukativnog, projekat ima i takmičarski karakter a kao najbolji student ove godine istakla se Bojana Drobnjak, koja je svoju praksu radila u kompaniji Keramika Jovanović.

Koliko je projekat Letnja stručna praksa doprineo fakultetu rekla je dekan Dragica Radosav. Dodala je i to da su dobri rezultati projekta doprineli da i druge kompanije iz Srbije ali i regiona lakše prihvate zrenjaninske studente.

Do sada je u projektu pod nazivom Letnja stručna praksa učestvovalo blizu 150 studenata. Od toga, 70% ima poslovni angažman a tome je u velikoj meri doprinelo to što su preko pomenutog programa stekli znanje i iskustvo koje im je pomoglo u pronalaženju posla.