Ministar odbrane Aleksandar Vulin je  ukazao na sastanku sa ambasadorom SAD u Beogradu Entonijem Godfrijem, na to da smanjenje snaga KFOR-a u sadašnjim uslovima negativno utiče na bezbednost nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji.

Vulin je konstatovao da se odnosi Ministarstva odbrane i Oružanih snaga SAD zasnivaju na partnerstvu, a da se bilateralna vojna saradnja realizuju na osnovu zajedničkih interesa.

On je naglasio značaj podizanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije kroz zajedničku obuku i vežbe sa Oružanim snagama SAD, dalji razvoj baze „Jug“ i saradnju sa NATO u okviru Partnerstva za mir. Srbija, kao vojno neutralna zemlja, otvorena je za saradnju sa svim partnerima u oblastima od zajedničkog interesa, a KFOR je najodgovorniji za održavanje mira i bezbednosti na teritoriji Kosova i Metohije.

Prema  rečima Vulina, odluka o smanjivanju snaga KFOR-a treba da zavisi od stalne procene razvoja situacije na političkom i vojnom planu i bezbednosnih indikatora stanja, a ne na osnovu definisanih datuma.

Vulin je preneo i stavove Srbije u vezi sa aktuelnim pitanjima političko-bezbednosne situacije u regionu, sa fokusom na nepromenjeni stav po pitanju statusa Kosova i Metohije.

Godfri je istakao da je upoznat sa stepenom saradnje dveju zemalja na vojnom planu, i pohvalio to što Srbija podržava i naglašava značaj misije KFOR-a, kao i transparentnost u medijskom predstavljanu saradnje sa KFOR-om, što u značajnoj meri doprinosi pozitivnoj atmosferi i stabilnosti.

Ambasador je dodao i da očekuje da se u narednom periodu saradnja podigne na viši nivo.