Novi mobilni operacioni sto u bolnici

0
302

Odeljenje Ortopedije sa traumatologijom Opšte bolnice “Đorđe Joanović” dobilo je novi operacioni sto sa elektrohidrauličkim podešavanjima. Sto će doprineti boljoj primeni novih tehnologija u ortopedskoj hirurgiji i traumatologiji.

Vlada AP Vojvodine i pokrajinski sekretarijat za zdravstvo opredelili su za Opštu bolnicu “Đorđe Joanović” u ovoj godini oko 32 miliona dinara. Novac je iskorišćen za nabavku opreme koja je bolnici neophodna, a preko 7 i po miliona dinara opredeljeno je za nabavku novog operacionog stola sa hidrauličkim podešavanjima. Taj sto koristiće se u ortopedskoj hirurgiji i traumatologiji, a pitanju je sto marke shmitz, koji je predviđen za hladne planirane operacije u ortopedskoj hirurgiji , ali i za prelome lokomotornog sistema. Sto ima specijalne nastavke koji se mogu koristiti kako bi se zahtevne operacije mogle uspešno izvršiti.

Specijalista ortopedije sa traumatologijom dr Jovan Sekulić rekao je da je izuzetno zadovoljan nabavkom ovog stola, ali i da to nije kraj u stremljenjima i zahtevima njegovog odeljenja pa tako očekuje da će sledeće godine  pribaviti jedan moderan baterijski sistem za sečenje i bušenje kostiju, kao i da će primenjivati nove tehnologije u lečenju bolesti i povreda lokomotornog sistema. Prema njegovim rečima da bi se uopšte moglo razmišljati o vrlo komplikovanim operacijama u lečenju ortopedskih bolesti kao i traumatologije lokomotornog sistema prvi korak jeste dobar operacioni sto. Ortopedska hirurgija je grana medicine koja je u stalnom razvoju pa se svake godine pojavljuju nove tehnologije koje bi se mogle primenjivati, ali je za to naravno neophodno imati adekvatan operacioni sto, a prethodni je nabavljen još 2003. godine. Operacioni blok i operaciona sala ovog odeljenja i dalje ce se koristiti u 90% slučajeva za lečenje ortopedskih bolesti odnosno artroskopija, osteotomija, artroplastika, proteze kuka i tako dalje dok se sva traumatologija uglavnom radi u urgentnom centru.

Operacije koje se u Opštoj bolnici “Đorđe Joanović”  rade u poslednje 2 3 godine primenom novih tehnologija omogućavaju  brže, lakše, efikasnije i bezbolnije lečenje pacijenata, sa izvesnijim zarastanjem preloma, manjim gubitkom krvi, manjom naknadom krvi i samim tim kraćim zadržavanjem u bolnici a novi operacioni sto će svakako doprineti boljoj primeni tih novih tehnologija. U pitanju su pre svega operacije u traumatologiji kao što su intramedularne osteosinteze gde se koriste intramedularni klinovi za lečenje preloma dugih kostiju kao i MIPO tehnike odnosno tehnike osteosinteze  anatomskim pločama i zavrtnjima. Do sada je primena novih tehnologija zavisila od ličnog entuzijazma lekara, a ove godine Ministarstvo zdravlja prepoznalo je taj problem pa je raspisana centralna nabavka osteo sintetskog materijala  tako da se sada moraju primenjivati nove tehnologije i pratiti najnoviji trendovi u lečenju pacijenata, rekao je dr Sekulić. U toku godine u bolnici se obavi između 400 i 500 hladnih ioperacija i oko 500 operacija povreda lokomotornog sistema.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here