Projekat Različiti a isti namenjen je deci i odraslima sa ciljem edukacije i zabave a pre svega želja je da se kroz ovu emisiju iskaže multikulturalnost na teritoriji Vojvodine. Emisija promoviše kulturne i društvene sadržaje koji se neguju u specifičnoj multietničkoj sredini.

Nacionalna ili etnička manjina je izraz koji se koristi kako bi opisao društvene grupe temeljene na pripadnosti određenoj naciji ili etničkoj zajednici koje čine manjinu unutar stanovništva određene geografske regije ili političkog entiteta, najčešće suverene države. U ovoj emisiji upoznaćemo vas sa značajnim ličnostima, kulturom, tradicijom i običajima nacionalnih manjina koje žive na našim prostorima kroz zanimljiv kviz koji se sastoji iz tri dela.