Predsednik Udruženja ratnih veterana Pančeva Miodrag Mokan je ocenio da pojedina udruženja ratnih  veterana žive kao parazitske organizacije na račun budžeta Srbije.

Pojedina udruženja i savezi veterana u Srbiji ocenjuju da ono što svi veterani iz ratova „devedesetih“mogu da urade jeste da se ujedine, da postoji samo jedno reprezentativno udruženje i jedinstven zahtev prema vlasti. Samo to može dati rezultate. Za  komentar ovakvog predloga i da li jedinstvena veteranska organizacija može da zašti interese veterana, pitali smo predsednika udruženja ratnih veterana Pančeva Miodraga Mokana.

O tome koliko tačno ima organizacija koje zastupaju interese ratnih veterana i invalida poslednjih ratova teško je utvrditi. To je teško učiniti ne samo zbog brojnosti udruženja na republičkom nivou, već i zbog postojanja brojnih  opštinskih i lokalnih udruženja koja deluju u opštinama širom Srbije.