Privredna komora Srbije je objavila da se ubrzano radi na novom pravilniku o tehničkim uslovima za plastične kese, koji će uskoro biti predstavljen na okruglom stolu, a zatim kao nacrt biti upućen Ministarstvu zaštite životne sredine.  

Prema važećem pravilniku, u Srbiji su kese oksorazgradibilne i biorazgradibilne, što je nemoguće jer kese mogu biti ili oksorazgradive ili biorazgradive. Zbog situacije nastale oko terminologije bivšeg Pravilnika ubrzano se radi novi pravilnik o tehničkim uslovima za kese koje se stavljaju na tržište Srbije, a to radi Udruženje za hemiju, odnosno Grupacija proizvođača plastičnih proizvoda zajedno sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine Beograda.

Tekst nacrta vrlo brzo će izaći na svetlo dana,a Komora će organizovati okrugli sto na koji će pozvati sve relevantne činioce. Učestvovaće predstavnici nauke, fakulteta, trgovina, kao i proizvođači kesa koji bi dali svoja mišljenja o novom tekstu pravilnika.

Od 1. januara u Beogradu se primenjuje nova gradska odluka o prodaji kesa. Zbog novonastale situacije oko terminologije i nemogućnosti nekih biorazgradivih kesa da uđu na tržište – Beograd je doneo odluku da inspekcije, prilikom nadzora u narednih šest meseci, imaju samo savetodavni karakter što znači da do 30. juna nema kažnjavanja.Tržišni inspektori obilaze i savetuju, a tako i proveravaju da li se sprovodi odluka Grada Beograda.

U Privrednoj komori Srbije podsećaju da je prema najnovijoj evropskoj direktivi iz 2019. godine oksorazgradiva plastika ona kojoj je dodat aditiv koji vrši oksidaciju i utiče na fragmentaciju plastike na mikrofragmente ili na hemijsko totalno raspadanje. Biorazgradnja je uticaj fizičkih i bioloških mikroorganizama na raspad same plastike koja dovodi do toga da se ona razlaže na vodu, ugljendioksid i biomasu. Trenutno u Srbiji nema biorazgradivih kesa, a koriste se ili oksorazgradive kese ili obične polietilenske kese.