Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović su potpisali sporazum o učinku ove službe za 2020. godinu.

Đorđević je tom prilikom istakao da Srbija nastavlja da ulaže u svoje građane, najavivši da će se u ovoj godini još veća pažnja posvetiti onima koji čekaju dugo na zapošljavanje ili koji pripadaju kategoriji teže zapošljivih lica.

Prema njegovim rečima, u finansijskom planu NSZ-a za 2020. godinu, za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja opredeljena su sredstva u iznosu od tri milijarde i sedam stotina miliona dinara. Takođe, kako je dodao, za mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz budžeta izdvojeno je pet stotina pedeset miliona dinara, dok je preko programa IPA 2013 obezbeđeno dvadeset tri miliona i šest stotina hiljada dinara. Ministar je naglasio da je u ovoj godini prvi put iz budžeta izdvojeno dodatnih sto pedeset miliona dinara za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u IT oblasti.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović je rekao da će u narednom periodu,Nacionalna služba imati veću efikasnost na terenu, a težiće se i tome da se buduće generacije obrazuju u skladu sa tržištem rada, čime će se smanjiti potreba za prekvalifikacijama.

Prema rečima Zorana Martinovića, u skladu sa projektom „Srbija 2025“, u planu je transformisanje NSZ-a jer Srbija danas ima drugačije okolnosti, odnosno ekonomiju u usponu i nova radna snaga će zahtevati da država bude na vreme prilagođena takvim uslovima rada.