Prof.dr Biljana Stojković je izjavila da se danas opozicija ne pita ni po jednom gorućem pitanju u zemlji , a i ako izrazi svoje mišljenje to ne dobija odjeka u javnosti.

Umesto da razgovara sa žiteljima Srbije, opozicija se obraća isključivo režimu i političkim adresatima izvan Srbije. Tako se stvara utisak da se pitanje bojkota ne tiče samih žitelja Srbije. Profesorku na Biološkom fakultetu u Beogradu dr Biljanu Stojković smo pitali zašto nema konkretne ponude opozicije kada je reč o rešavanju aktuelnih problema u zemlji.

Politički analitičari kod nas smatraju da opozicija ne kapitalizuje brojne afere vezane za vlast, jer ona za razliku od SNS, ima preko deset lidera koji menjaju temu svakog dana i ne mogu da naprave konzistetnu poruku građanima. U ovom trenutku je teško isterati do kraja bilo koju priču, jer postoji veliki broj potencijalnih govornika na istu temu.