Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić je obišao rekonstruisane prostorije u kojima su smeštena posebna odeljenja za suzbijanje korupcije pri Višem sudu i Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Ilić je podsetio na to da su Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, koji se primenjuje od 1. marta 2018. godine, uspostavljena antikoruptivna odeljenja pri višim sudovima i višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu.

Ilić je istakao da je od početka primene tog zakona doneto više od devet stotina pravnosnažnih presuda za koruptivna krivična dela, što su rezultati kakve Srbija do sada nije imala. Procesi su,kako je rekao, bili spori, neefikasni, a sada je drugačije, imamo situacije da od hapšenja do presude prođe nekoliko nedelja i tako treba da izgleda mač pravde.

Predsednik Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije pri Višem sudu u Novom Sadu Borivoje Pap i rukovodilac Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije pri Višem javnom tužilaštvu Vidak Daković istakli su da će bolji uslovi doprineti efikasnijem radu i boljim rezultatima.