Novinar Dragiša Kovačević je izjavio da je SOS kanal prodat posle dvadeset dve godine, jer država nije umela da prepozna značaj jednog sportskog kanala, kakav je bio SOS.

Nakon gašenja SOS kanala novinar i nekadašnji vlasnik tog kanala Dragiša Kovačević je rekao da se nada da će Sos kanal plus „umeti da iskoristi ogroman potencijal, imidž i reputaciju koju je Sos kanal stekao u srpskoj sportskoj javnosti, afirmišući sportski duh, zdravlje, talenat, znanje i lepo ponašanje“. Da li su njegova očekivanja ispunjena, pitali smo Dragišu Kovačevića.

SOS kanal dugo je bio jedini sportski kanal u Srbiji. Nakon dodele frekvencija 2006. godine, ova televizija i njen vlasnik su se žalili da su dobili neispravnu frekvenciju sa smetanjima u slici i tonu zbog čega, prema njihovim rečima, trpeli višemilionsku finansijsku štetu. Zbog ovoga, SOS kanal je 2008. godine tužio RATEL i tadašnji RRA, ali do danas ovaj postupak nije pravosnažno okončan.