Zamenik predsednika Narodnog radničkog pokreta Vilibald Erić je izjavio da  su poslednjih godina u našoj zemlji zanemarene sve institucije pa se tako i u parlamentu glas naroda više ne čuje.

Poslednjih godina na domaćoj političkoj sceni aktuelizovano je pitanje da li naša zemlja polako klizi ka predsedničkom političkom sistemu umesto sadašnjeg parlamentarnog. Da li je u Srbiju ‚‚na mala vrata‚‚ uvedena jedna vrsta predsedničkog sistema, pitali smo zamenika predsednika Narodnog radničkog pokreta Vilibalda Erića.

Član 4 Zakona o Vladi Srbije, navodi da „Vlada zastupa Republiku Srbiju kao pravno lice i pri tome vrši prava i obaveze koje Republika Srbija ima kao osnivač javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija, ako zakonom nije što drugo određeno“. Prelaskom Aleksandra Vučića na mesto predsednika države, kako su ocenili analitičari, počelo je i lagano prebacivanje moći i uticaja sa premijerske na predsedničku poziciju, ali je sporno da to nije praćeno ustavnim i zakonskim rešenjima.