Upravljanje životinjskim otpadom

0
144

Vlada Srbije je donela Program za unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla za period od 2020. do 2024. godine.

Kao osnova za razvoj oblasti su propisi koji su na snazi ali radi konkurentnosti na domaćem a naročito na inostranom tržištu potrebno ih je nadograditi, odnosno izmeniti i u potpunosti uskladiti sa EU propisima. Na osnovu EU uslova izvršiće se procena postojećih objekata i njihovo unapređenje do dostizanja uslova kojim se garantuje u potpunosti ispunjenost uslova za izgradnju i opremanje objekata u kojima se posluje sa sporednim proizvodima životinjskog porekla.

Sveobuhvatno sakupljanje sporednih proizvoda je moguće samo kroz razvijenu mrežu međuobjekata i finansijsku podršku za sakupljanje, naročito leševa životinja, čime se uklanja rizik od širenja zaraznih bolesti životinja i ljudi. Po sakupljanju, prerada sporednim proizvodima životinjskog porekla će se obavljati u objektima za preradu. Kapacitet prerade prevazilazi potrebe tako da će se od postojećih objekata obezbediti dovoljni kapaciteti.

Po završetku važenja ovog programa i sprovedenih posebnih ciljeva obezbediće se osnova za početak razvoja sistema sakupljanja , kao i objekti koji ispunjavaju uslove za to.Takođe, povećaće se konkurentnost srpskih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu.

U početnim godinama sprovođenja, očekuje se povećanje količine sakupljenih sporednih proizvoda životinjskog porekla, naročito leševa životinja. Održavanje obuka i kampanja kao i iskustva jedinica lokalne samoprave, u kojima su ovim programom obezbeđena sredstva za izgradnju međuobjekata, osiguraće se podizanje svesti i uključivanje jedinica lokalne samouprave koje nisu bile zainteresovane za uspostavljanje ovog sistema, što će rezultirati izgradnjom novih međuobjekata za dodatno povećanje količina sakupljenih sporednih proizvoda životinjskog porekla iz godine u godinu.

Sveobuhvatno sakupljanje obezbediće se kroz nastavak razvoja sistema tokom narednih godina. Program za unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla za period od 2020. do 2024. godine donet je u okviru Tvining projekat „Izgradnja kapaciteta za unapređenje objekata za proizvodnju hrane i upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla“ koji je  započeo 1. februara 2014. godine i trajao je 30 meseci.

Projekat je sproveo konzorcijum u kojem su Uprava za bezbednost hrane i robe široke potrošnje Holandije, Uprava za veterinu i hranu Danske i Služba za hranu i veterinu Letonije, u partnerstvu sa nekadašnjim Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravom za veterinu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here