Profesor Fakulteta političkih nauka dr Čedomir Čupić je ocenio da je Građanski demokratski klub način da se čuju različita viđenja kako bi se pronašla bolja rešenja za sadašnju situaciju u zemlji.

U saopštenju Demokratske stranke je navedeno da će se u okviru novoosnovanog Građanskog demokratskog kluba “raspravljati o važnim političkim i društvenim temama, programskim dokumentima i iznositi kritički osvrti, ali i kreativni predlozi za rešavanje problema”. Profesora Fakulteta političkih nauka dr Čedomira Čupića smo zamolili da odgovori na pitanje  kakva su njegova očekivanja od rada ovog kluba.

Građanski demokratski klub okuplja ugledne i nezavisne intelektualce. Zoran Lutovac je na osnivanju Kluba podsetio da je deo agende njegovog tima upravo vraćanje dijaloga u politiku. Građanski demokratski klub će u rukovodstvu i članovima Demokratske stranke imati otvorene sagovornike, posvećene javnom dobru, spremne da prihvate svaki dobar predlog, kao i kritiku.