Čedomir Antić: Svi mi postajemo deo medijskog projekta

0
184

Istoričar dr Čedomir Antić je izjavio da u 21.veku još uvek nema elite koja bi bila spremna da brani demokratiju pa tako svi mi postajemo deo medijskog projekta.

Parlamentarna demokratija je prema nekim  mišljenjima  u vrlo ozbiljnoj krizi. Pravo građana da utiču na politiku ozbiljno je ugroženo.Neoliberalizam je u mnogo čemu poništio tekovine 20. veka, dok je stvarnost 21. veka je konfliktna, puna je paradoksa i na nju će morati da se odgovori novim idejama i novim političkim opcijama. Koliko su ovakve ocene tačne, pitali smo istoričara dr Čedomira Antića.

Kada je reč o zainteresovanosti građana za politički život,dominira apatija, koja je rezultat opšteg stanja u durštvu i gotovo potpune nezainteresovanosti da se participira, jer se smatra da to praticipiranje i ne može ništa promeniti odnosno da i nema smisla. Veoma mali procenat građana učestvuje u procesu političkog odlučivanja jer se odluke donose kroz političke partije.Pored toga i veoma malo građani znanja o načinu na koji bi mogli biti ukljčeni u proces donošenja odluka.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here