Da li je stanje u poljoprivredi danas gore nego pre deset godina?