Pomoćnica ministra zaštite životne sredine Biljana Filipović Đušić prisustvovala je objavljivanju javnog poziva za upravljanje bio-otpadom.

Projekat „Izazov za upravljanje bio-otpadom“ ima za cilj da pozove gradove, opštine, privatna i javna preduzeća, naučne institucije i organizacije civilnog društva da predlože inovativne projekte i poslovna rešenja za klimatski pametno upravljanje bio-razgradivim otpadom, a pre svega otpadom od hrane i kuhinjskim otpadom, kao i zelenim otpadom iz parkova i bašta. Filipović Đušić je ukazala na to da je oblast upravljanja otpadom jedno od najzahtevnijih i da je narednih godina neophodno uložiti 1,35 milijardi evra da bi se ova oblast regulisala.

Ambasador Švedske u Srbiji Jan Lundin rekao je da ovakvi projekti otvaraju novo poglavlje u srpskoj privredi i da će rezultat biti povećanje radnih mesta, ali i smanjenje otpada.

Stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj Fransin Pikap napomenula je da trećina hrane koja se proizvede ode u otpad, što je dovoljno da nahrani milijardu ljudi u svetu, i podsetila je na to da se u Srbiji 70 odsto biorazgradivog otpada odlaže na divljim deponijama.

Javni poziv za inovativna rešenja pokrenuli su UNDP u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju