Srpska radikalna stranka još jednom podseća da je mesecima unazad zahtevala od Vlade da se najniža zarada i najniža penzija usklade sa najnižom potrošačkom korpom, koja trenutno iznosi 37.000 dinara.

Srpska radikalna stranka smatra da najniža plata i najniža penzija uvek moraju da prate najnižu potrošačku korpu jer jedino tako ova primanja neće imati karakter socijalne pomoći. Srpski radikali podsećaju da su mesecima unazad zahtevali od Vlade Republike Srbije da najniža zarada, takozvani minimalac, kao i najniža penzija moraju biti na nivou najniže potrošačke korpe. U ovom momentu to je 37.000 dinara i Vlada Srbije odmah mora da na taj nivo podigne najniže plate i najniže penzije, kaže se u saopštenju Srpske radikalne stranke.

Radikali dalje ističu da imaju rešenje za ovaj problem. Sredstva za realizaciju povećanja najniže zarade i penzije mogu se obezbediti tako što bi se ukinulo finansiranje iz budžeta nevladinih organizacija koje deluju u interesu stranih službi, kao i ukidanjem velikog broja agencija koje su samo centri za zapošljavanje aktivista stranaka na vlasti.