Lider DSS-a Miloš Jovanović je izjavio da „skandalozna činjenica da je čuvanje objekata MUP-a Srbije povereno privatnim firmama za fizičko-tehničko obezbeđenje potvrđuje ne samo da je borba protiv korupcije mrtvo slovo na papiru, već da je Srbija zarobljena država.

Da li  je ova konstatacija Jovanovića tačna, pitali smo pukovnika u penziji profesora doktora Svetozara Radišića.

Kada je nešto državno ne može biti istovremeno privatno, te  ovakvi potezi Ministarstva unutrašnjih poslova u praksi pokazuju da smo mi neslobodna, okupirana zemlja, naglasio je pukovnik Radišić za KTV.