Pomoći Srbima na Kosovu i Metohiji kompleksan je zadatak, koji bi morao da bude iznad dnevne politike.

Pojedini opozicioni i bivši politički predstavnici Srba sa Kosova smatraju da je politički razvoj srpske zajednice, od proglašenja nezavisnosti Kosova, sveden na minimum, jer im je onemogućeno samostalno delovanje. Da li  bi se političkim ujedinjenjem poboljšao položaj Srba na Kosovu?

 

Srbi na Kosovu prečesto su bili moneta za potkusurivanje, kako albanskih političkih krugova, tako i Beograda, pa bi bilo upitno da se ustanove univerzalni interesi naše nacije, oko kojih bismo bili jedinstveni,  kada je reč o Kosovu i Metohiji.