Problem mladih ljudi u Srbiji je bezperspektivnost, izjavila je za KTV dr Tatjana Milivojević, profesorka Visoke škole socijalnog rada u Beogradu.

Najveći problem mladih ljudi u Srbiji je stresno okruženje i nemanje perspektive.

Period adaptacije kroz koji mladi prolaze na putu sazrevanja može u manjoj ili većoj meri, biti uzdrman različitim događajima spoljašnje ili unutrašnje prirode. Sam po sebi turbulentan, ovaj period donosi izvesne novine koje od mladog čoveka zahtevaju posebna prilagođavanja. Da li i kako stresne i nepredvidive situacije danas u srpskom društvu utiču na razvoj mlađih naraštaja?

Mladi ljudi su najveće blago svake nacije, a kod nas se dešava da odlaze masovno u inostranstvo jer ovde ne vide perspektivu i mogućnost da planiraju život na duže staze, a često se žale i na partokratiju i negativnu selekciju.