Nema međunarodnog tela za zaštitu ljudskih prava koje može spasiti jednu državu od siromaštva izjavio je Đorđe Vukadinović.

Iz Inicijative A11 ocenjeno  je da je u Srbiji sistem zaštite socijalnih prava i borbe protiv siromaštva neefikasan i nedovoljan. Stručnjaci upozoravaju da na ivici siromaštva u Srbiji živi oko 1,8 miliona ljudi što pokazuje da je svaki četvrti građanin u Srbiji u riziku od siromaštva. Da li se može očekivati neka vrsta problematizovanja pitanja siromaštva pred međunarodnim telima za zaštitu ljudskih prava pitali smo narodnog poslanika i političkog analitičara Đorđa Vukadinovića.

Vukadinović objašnjava da će nam pre stranih inevstitora i međunarodnih faktora pomoći Deda Mraz, jer svako ko dolazi da ulaže, ulaže da bi izvukao maksimalni profit a ne pomogao zemlji u koju je došao da posluje.