Mehanizacija i ljudstvo JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin svakodnevno su angažovani na transportu i postavljenju cisterni sa dezinfekcionim sredstvom na četiri punkta u gradu.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin je pored angažovanja na realizaciji redovnih aktivnosti u okviru svojih delatnosti,  u svakom momentu spremno da se stavi na raspolaganje osnivaču, odnosno Gradu Zrenjaninu, za sve aktivnosti koje se odnose na pomoć sugrađanima u vreme trajanja vanrednosg stanja i sprečavanja i širenja korona virusa.

U tom cilju ljudstvo, kamioni i bageri JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin su svakodnevno angažovani na transportu i postavljanju cisterni sa dezinfekcionim sredstvom na četiri punkta u gradu – na Lesnini, Bagljašu, u centru i na Zelenom polju, sa kojih građani mogu besplatno da se snabdeju dezinfekcionim sredstvom za potrebe svog domaćinstva, svakim danom od 5 do 17 časova, osim u danima kada je na snazi potpuna zabrana kretanja.

Pomenute aktivnosti realizuju se na osnovu instrukcija Grada Zrenjanina, koji je obezbedio dezinfekcioni rastvor, odredio punktove za postavljanje cisterni i organizovao način podele rastvora sugrađanima.