Vlada Republike Srbije odobrila je Državnim robnim rezervama da količinu kukuruza za razmenu za tovnu junad povećaju za 20.000 tona, pa stočari sada na raspolaganju imaju 30.000 tona zrna.

Raniji Zaključak Vlade, o izdvajanju 10.000 tona merkantilnog kukuruza za junad, nakon objavljenog poziva nije bio dovoljan da bi se zadovoljila ponuda više od 350 stočara, koji su spremni da učestvuju u ovom poslu. Stočari su podršku za uvećanje ove količine dobili, pre svega, od Ministarstva poljoprivrede i saglasnost još tri ministarstva, pa je Vlada odlučila da odobri Državnim robnim rezervama da količinu kukuruza za razmenu povećaju za 20.000 tona, pa će stočarima na raspolaganju biti 30.000 tona zrna.

Prema informacijama iz Udruženja „Agroprofit”, u čijem sastavu je Proizvodna grupa odgajivača tovnih rasa goveda, očekuje se da će u ovoj razmeni biti isporučeno oko 3.500 – 3.800 komada junadi i da će ovaj potez države umnogome otvoriti tržište i pospešiti rast cene. Gazdinstva koja budu obavila razmenu u paritetu 15,90 kg kukuruza za kilogram žive junadi imaju priliku da zabeleže prodajnu cenu od 2,30 evra/kg, a možda i nešto više. Ovo je izuzetna podrška tovnom govedarstvu, kažu u Udruženju „Agroprofit”, jer su u poslednje vreme farmeri bili prinuđeni da svoju stoku prodaju po ceni manjoj od 2 evra/kg.

Komisija koja odlučuje o razmeni privela je svoj posao kraju i očekuje se da će ovih dana biti objavljena lista. S obzirom da su Državne robne rezerve potpisale ugovore o preuzimanju junadi sa klanicama, može se očekivati da utovar krene posle uskršnjih praznika.

Jedan broj farmera koji se prijavio za razmenu je odustao, jer nisu mogli više da čekaju na realizaciju, zbog finansijskih obaveza koje su imali. Iz pomenute Proizvodne grupe učešće u ovoj razmeni uzelo je 126 gazdinstava, jer su stočari iz Deliblata, Kovina i Đurđeva ranije prodali junad. Proizvodna grupa će u ponedeljak objaviti zvanično spisak klanica sa kojima sarađuje, kao i detalje vezane za proceduru utovara, potpisivanja ugovora i preuzimanje kukuruza.