Javno komunalno preduzeće ‘’Gradska toplana’’ Zrenjanin obaveštava građane o načinu rada korisničkog servisa i blagajni. Iz Gradske toplane obratila se Melanija Lojpur, PR preduzeća ‘’Gradska toplana’’ Zrenjanin.

Javno komunalno preduzeće ‘’Gradska toplana’’ Zrenjanin nalazi se u Pančevačkoj ulici 55 u Zrenjaninu, a građani mogu prijaviti havarije i hitne intervencije putem broja telefona 3150 160, dok reklamacije mogu prijaviti putem broja 3150 173 i 3150 174. Besplatan broj za prijavu reklamacija je 0800 333-004.