Između beogradske opštine Stari grad i Grada Beograda ne postoji nikakva komunikacija iz razloga što Grad Beograd svoje građane deli na građane opština u kojima je na vlasti Srpska napredna stranka i građane Opštine Stari grad, rekao je predsednik beogradske opštine Stari grad Marko Bastać.

Opština Stari grad je jedina beogradska opština gde vlada jedna od partija iz Saveza za Srbiju. Mnogi tvrde da se gradska vlast  prema toj opštini odnosi kao prema stranom telu. Predsednika opštine Stari grad upitali smo za kriterijume po kojima se određuje dodela gradskih sredstava gradskim opštinama i kakva je njegova službena komunikacija sa gradskim vlastima.

U vanrednom stanju koje je trajalo do nedavno, nije trebalo mnogo misliti na politiku, nego na građane, bilo da su u malom naseljenom mestu ili u srpskoj prestonici. Stvarnost je bila sasvim drugačija. Kakva je razlika napravljena u davanju paketa pomoći od strane Grada Beograda ka Opštini Stari Grad, čućete u nastavku od našeg sagovornika.

Marko Bastać je izričito protiv ulaska politike Srpske napredne stranke u Opštinu Stari grad i protiv ponašanja te političke garniture. Govori to transparentno i bez kompromisa. Brojna loša iskustva koja su se dešavala poslednjih godina u njegovoj opštini, za koju ističe da je u njoj odrastao,  pokazala su da su stanovnici opštine Stari grad u nepovoljnijem položaju nego stanovnici ostalih beogradskih opština. Razlog je samo jedan i veoma je jasan, a to je onemogućavanje opoziciji da vodi gradsku opštinu u Beogradu.