Fašizam je samo jedna ružna neprikladna i besmislena etiketa koju kačimo povremeno jedni drugima zbog kratkotrajne političke koristi, rekao je za KTV predsednik Instituta za nacionalnu strategiju, Dragoslav Bokan.

Često se u javnom diskursu koriste teške reči i gotovo redovno se koristi reč fašizam. Ove godine obeležavamo 75 godina pobede nad fašizmom. Da li se stalnom upotrebom ove reči fašizam revitalizuje i koliko je opasno političke neistomišljenike nazivati fašistima, za KTV je odgovorio predsednik Instituta za nacionalnu strategiju, Dragoslav Bokan.

U Srbiji nema fašizma ni u jednom obliku, ističe predsednik Instituta za nacionalnu strategiju, Dragoslav Bokan. U periodu Drugog svetskog rata, Srbi nikada nisu bili priklonjeni fašizmu koji je nastao mnogo pre početka Drugog svetskog rata. Mnogi narodi u Evropi su bili priklonjeni tom najgorem pokretu i ubeđenju, ali srpski narod nije nikada.

Potpuno je neprikladno i besmisleno govoriti u današnjem vremenu o fašizmu. Nikako ne treba povezivati fašizam sa Srbijom, a najmanje to činiti pri jeftinim političkim prepirkama, jer je srpski narod pretrpeo ogromne gubitke baš usled fašizma koji je nad njim sprovođen tokom prošlog veka.