Član Predsedništva Pokreta Metla 2020, Miloš Jovanović je za KTV rekao da je najvažnije da u izbornoj kampanji treba pokazati svoje argumente, kao i toleranciju prema svim političkim protivnicima.

Često se smatra da je odlazak na Pink „izdaja“ opozicije i prelazak na drugu stranu. Medijska scena je podeljena koliko i politička i više gotovo da i nema dodirnih tačaka opozicije i vlasti. Nedostaju prave debatne emisije i pokretanje društvenog dijaloga o akutnim problemima. Kako prevazići ovakvu podeljenost, za KTV je odgovorio Član Predsedništva Pokreta Metla 2020, Miloš Jovanović.