Radikali predlažu novi Zakon o radu

0
131

Srpska radikalna stranka predlaže donošenje novog Zakona o radu, koji će za razliku od sadašnjeg štititi interese i prava radnika i koji neće stvarati moderno robovlasništvo.

Srpska radikalna stranka zalaže se za zaštitu interesa i prava radnika i učiniće sve što je u njenoj moći da obezbedi bolji položaj radnika u Srbiji. Iz tog razloga radikali će predložiti donošenje novog Zakona o radu koji će biše štititi prava i interese radnika i koji neće stvarati moderno robovlasništvo. Radikali ističu da nacionalni interes nije orijentacija na sticanje profita od strane velikih kompanija nego što bolji položaj radnika u Srbiji.

U zakonu koji će Srpska radikalna stranka predložiti sledećem skupštinskom sazivu obezbediće se veća zaštita žena kroz pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja, kao i odsustvo sa rada zbog nege deteta, minuli rad za sve godine staža, naknada za ishranu zaposlenog kao poseban trošak, a radni sporovi moraće da se rešavaju u roku od šest meseci.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here