Pomoć od 100 evra je trik Vlade koji ne rešava suštinu problema. Sistem ekonomske stabilnosti u Srbiji je potpuno pukao i građani treba da budu svesni da novca nema, za KTV je rekao čuveni ekonomski analitičar, Branko Dragaš.

Takozvano bacanje novca iz helikoptera, koje Vlada Srbije sprovodi putem pomoći od 100 evra dovešće do deflacije, a slom ekonomije očekuje se na jesen, rekao je Branko Dragaš.

U celom svetu trend je davanje novčane pomoći ugroženim slojevima stanovništva. Kod nas je počela isplata 100 evra penzionerima i licima koja su se prijavila za tu vrstu pomoći. Ovo je najavljeno kao jednokratna pomoć koja bi trebalo da ublaži posledice krize. Šta bi bio sistemski odgovor države na ekonomske izazove koji slede, odgovorio je za KTV ekonomski analitičar, Branko Dragaš.