Od danas do 15. juna otvoren je javni poziv za nabavku mašina i opreme u primarnoj stočarskoj proizvodnji u 2020. godini. Ukupno u agarnoj kasi za pomoć stočarima po ovom javnom pozivu ima 130.000.000 dinara.

Od 1. do 15. juna otvoren je javni poziv za nabavku mašina i opreme u primarnoj stočarskoj proizvodnji. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara, osim podsticaja za investicije u nabavku novih mašina i opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja za šta može da se dobije do 3.000.000 dinara. Povraćaj je 50 odsto prihvatljive vrednosti investicije, to jest 65 odsto ako je reč o području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaji se daju za investicije u nabavku novih mašina i opreme: 1) za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane; 2) za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka; 3) kojom se štiti dobrobit životinja; 4) za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja; 5) za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja; 6) za pčelarstvo; 7) za mužu; 8) za držanje, odgoj i tov živine. Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 2) preduzetnik; 3) privredno društvo; 4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu; 5) srednja škola; 6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede; 7) crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.”.

Neki od osnovnih uslova za konkurisanje su: da je podnosilac zahteva u potpunosti realizovao investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara 2020. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje; da je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 80.000 dinara, odnosno ako je vrednost investicija za pčelarstvo za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 50.000 dinara; da je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 25.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 25.000 dinara, odnosno ako je za investicije za pčelarstvo iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 20.000 dinara; da za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.