Ministar odbrane, Aleksandar Vulin, obišao je pripadnike Komande za razvoj Timočke brigade i 31. pešadijskog bataljona Treće brigade kopnene vojske u kasarni „Nikola Pašić“ u Zaječaru. Vulin je prisustvovao prikazu postupka voda za podršku prilikom izlaska i posedovanja vatrenog položaja i prikazu rada streljačkog voda na vozilu „hamer“ u slučaju napada.

Nakon referisanja komandanta Komande za razvoj Timočke brigade pukovnika Branka Radojevića i komandanta 31.pešadijskog bataljona majora Lazara Kalata, ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je prikazu postupka voda za podršku prilikom izlaska i posedanja vatrenog položaja, prikazu rada streljačkog voda na vozilu „hamer“ u slučaju napada, a obišao je i kapacitete za smeštaj, čuvanje i održavanje naoružanja i vojne opreme.

Ministar Vulin je rekao da se sve jedinice vojske Srbije neprekidno obučavaju bez obzira da li su opterećene bilo kojim drugim zadatkom, a da je zadatak države da im obezbedi odgovarajuće uslove za to.

Komandant 31. pešadijskog bataljona Treće brigade kopnene vojske major Lazar Kalat istakao je da su prikazani sadržaji obučavanja vojnika iz tog bataljona i da je reč o sadržajima obuke koji se izvode svakodnevno u pešadijskim četama bataljona, kao i sadržaji obuke koji se realizuju u okviru priprema deklarisanih jedinica po konceptu opetrativnih sposobnosti.

Obilasku su prisustvovali i načelnik Štaba Komande Kopnene vojske brigadni general Željko Tramošljika, načelnik Štaba Komande za obuku pukovnik Nikola Dejanović i zamenik komandanta Treće brigade kopnene vojske pukovnik Dragan Antić.