„Naša država, nažalost ne radi poslove kako treba, a naplaćuje sve. Onaj ko stvori dinar, mora da zna da li od jednog dinara ide 20 para za vojsku i policiju ili državnu upravu i da svako od onog trenutka od kad je zaradio u svojoj opštini taj dinar, zna kolike su mu obaveze prema ovim poslovima. Tako da Zdrava Srbija – Bolja Srbija, Zdravo ako pobedi, normalizovaće situaciju, a Šešeljev zakon biće revidiran“, rekao je za KTV televiziju Milan Paroški politikolog i kandidat za narodnog poslanika Zdravo da pobedi.

Mnogi u decentralizaciji vide mogućnost za postizanje ravnomernog razvoja Srbije. „Zdrava Srbija-Bolja Srbija“ nudi plan za decentralizaciju. Šta su glavne tačke ovog plana, odgovorio je za KTV televiziju Milan Paroški, kandidat za narodnog poslanika na listi Zdravo da pobedi.

Država bi zaista morala da revidira zakon koji je Paroški pomenuo jer se njime okorišćava upravo država, dok građani ne znaju gde ide njihov novac, koliko novca kome odlazi, a što se tiče državnih sektora kao što su zdravstvo, prosveta, vojska, policija, pravosuđe građani se pitaju da li u svemu tome neko ima i ličnu dobit.