Vučić je i u prethodnom sazivu parlamenta mogao da izglasa da je zemlja ravna ploča, rekao je urednik  „Nove srpske političke misli“ Đorđe Vukadinović.

Ustav Srbije je osnova našeg pravnog sistema, i osim što su njime garantovana razna prava, njime je garantovano i da je Kosovo i Metohija neodvojivi deo Republike Srbije. Da li će Ustav biti menjan i ko bi želeo njegovu promenu?

Ustav Srbije donet je pre 14 godina. Mnogi smatraju da su njegove glavne odredbe vezane za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Posle ovih izbora prvi put jedna lista ima većinu koja može menjati ustav. Da li očekuje promenu ustava u svetlu nove runde pregovora Beograda i Pristine ili nastavka procesa evrointegracija pitali smo urednika „nove srpske političke misli“ Đorđa Vukadinovića.

U preambuli sadašnjeg Ustava stoji: “ Polazeći od državne tradicije srpskog naroda i ravnopravnosti svih građana i etničkih zajednica u Srbiji, polazeći i od toga da je Pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije i da iz takvog položaja Pokrajine Kosovo i Metohija slede ustavne obaveze svih državnih organa da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljnim političkim odnosima, građani Srbije donose ustav“. Zemlje zagovornice nezavisnosti Kosova volele bi da se Ustav Srbije promeni tako da se Kosovo i Metohija više ne pominje kao neodvojivi deo naše zemlje.