Naredne nedelje počinju radovi na rešavanju problema sa izlivanjem i taloženjem vode u prolazu ispod železničke pruge na Berberskom, saopštilo je JKP „Vodovod i kanalizacija“.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin idalo je saopštenje u kom se navodi da je ovo preduzeće upoznato sa situacijom u vezi izlivanja i taloženja vode u prolazu ispod železničke pruge u naselju Berbersko.

Izlivanje vode je posledica dotrajale mreže na potezu oko prolaza ispod železničke pruge, zbog čega istu nije moguće sanirati već se mora ivršiti njena zamena, odnosno potrebno je postaviti nove vodovodne cevi u dužini od oko 100 metara. Odmah nakon što su uočeni problemi sa curenjem vode urađene su potrebne tehničke analize mreže i nakon gore konstatovanog stanja preduzete su aktivnosti na izradi potrebne dokumentacije, urađena specifikacija radova i naručen je neophodni materijal za izvođenje pomenutih zahtevnih građevinskih radova.

Do kraja nedelje trebalo bi da pristigne sav potreban materijal, tako da su radovi na postavljanju novih vodovodnih cevi planirani za početak naredne nedelje, a za njihov završetak potrebno je 10 dana. JKP „Vodovod i kanalizacija“ je u više navrata intervenisalo i uklanjalo nataloženu vodu iz i oko prolaza angažovanjem specijalnog vozila za odgušenje kanalizacione mreže, ali se voda usled curenja vrlo brzo ponovo taložila. Situacija se pogoršala poslednjih dana, odnosno nakon kiše, kada je došlo i do taloženja atmosferskih padavina.

Zamenom vodovodnih cevi trajno će biti rešen problem sa izlivanjem i taloženjem vode u prolazu ispod pruge navodi se na kraju saopštenja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.