Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je danas poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata” koji je dostupan na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, sajtu Moja prva plata i dnevnim štampanim medijima.

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je danas javni poziv za realizaciju programa Moja prva plata. u pitanju je program u čiju realizaciju je planirano da bude uključeno 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva i nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje rekao je direktor ove službe Zoran Martinović koji je istakao da je ovaj program značajan kako za preduzetnike tako i za nezaposlena lica.

Prva faza realizacije programa je namenjena isključivo poslodavcima, koji do 25. septembra za učešće na programu treba da se prijave na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Druga faza realizacije programa je namenjena nezaposlenima, koji će se od 1. do 15. oktobra prijavljivati na istom sajtu. U trećoj fazi programa, koja će trajati od 16. do 31. oktobra, poslodavac će izabrati kandidate. Кonačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima biće dostupne na sajtu Moja prva plata počev od 1. pa do 7. novembra. Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i nakon toga početak sprovođenja programa, od 8. novembra do 7. decembra ove godine.

Program treba da omogući mladima bez radnog iskustva da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad kako bi povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.