Udruženje za radna prava žena Roza počinje sa sprovođenjem projekta „Šta me čeka na tržištu rada“ tokom kog će edukovati srednjoškolke o tome kakvi ih uslovi očekuju na tržištu rada nakon završetka školovanja i kakva prava one imaju. Projekat je finansiran od strane fondova EU i švedske agencije za razvoj.

Udruženje za radna prava žena Roza u Zrenjaninu deluje već 5 godina i brojnim radionicama upoznalo je žene sa teritorije našeg grada sa njihovim pravima i mogućnostima zaštite tih prava kada su u pitanju zaposlenje i rad. Ovo udruženje sada pokreće novi projekat pod nazivom „Šta me čeka na tržištu rada“ tokom kog će upoznati mlade sa njihovim obavezama, pravima i uslovima na tržištu rada.

Kada je u pitanju položaj mladih pri zaposlenju i kasnije na radu Jelena je istakla da najčešće stižu pritužbe na to što zbog toga što se najčešće zapošljavaju po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima nemaju ista prava kao drugi na istom radnom mestu koji su zaposleni na određeno ili neodređeno vreme. Takođe velik problem predstavlja i činjenica što im se pri zaposlenju traži radno iskustvo koje ne mogu da steknu upravo iz razloga što niko neće da ih zaposli bez radnog iskustva.