Ukoliko je prinos kukuruza po hektaru 7 tona otkupna cena bez uračunavanja rente koja bi bila odgovarajuća iznosi 16 dinara po kilogramu dok bi ta cena, ukoliko se zaračuna i renta, iznosila 21 dinar.

Agroekonomski analitičar, Vojislav Mirkov, na početku razgovora rekao nam je da je protekle dve godine rodio dobro i da će ove godine prinos biti nešto niži. Nakon toga on se osvrnuo na troškove prilikom uzgoja kukuruza, koji iznose 148 000 po hektaru.

Mirkov se bavio i analizom otkupne cene kukuruza koja bi bila odgovarajuća kada se uporede prinos i troškovi. Komentarišući cenu kukuruza tokom godina Mirkov je rekao da je cena u stagnaciji ili u opadanju dok troškovi rastu.

Prema rečima Vojislava Mirkova kukuruz je strateška biljka koja se najviše seje i koja donosi najveću dobit. To se posebno vidi kada se uporede troškovi za proizvodnju kukuruza i pšenice koji se razlikuju samo 1 ili 2 procenta, dok se prinos ove dve kulture drastično razlikuje.