Sporazum u Americi o odnosu Srbije prema 5G mreži direktno pogađa Kinu, rekao je naučni savetnik Dragan Petrović.

Sporazum u Vašingtonu sadrži odredbu o odnosu Srbije prema 5G mreži i ulaganjima u tu vrstu telekomunikacija. Analitičari tvrde da je to direktni udarac na kineske interese u Srbiji i sprečavanje njenih investicija u ovom delu Evrope. Upitali smo naučnog savetnika Dragana Petrovića da prokomentariše ovaj deo Vašingtonskog sporazuma i da li će ga Srbija ispoštovati.

Deveta tačka sporazuma u Vašingtonu kaže: “Obe strane će u svojim mrežama mobilne komunikacije zabraniti upotrebu 5G opreme, koju isporučuje neproveren prodavac. Tamo gde je takva oprema već prisutna, obe strane će se obavezati na njeno uklanjanje i druge napore na medijaciji da to bude učinjeno na vreme“.

Mnogi su ovu tačku protumačili kao poziv na akciju da se zabrane ZTE i Huavei, ali imena tih kompanija nigde se ne spominju eksplicitno. Ono što brine deo domaće javnosti jeste činjenica da je tako bilo i u Sloveniji, Francuskoj i drugim zemljama Evropske unije, koje su potpisale drugačije sporazume, ali čiji se deo o 5G mrežama može poistovetiti sa 9. tačkom sporazuma, koji je predsednik Srbije potpisao u Ovalnom kabinetu američkog predsednika.