Pravilnik o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

0
160

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik kojim je propisalo uslove, ko i kako može da kontroliše plodnost zemljišta.

Pravilnik o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta propisuje da ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta, odnosno za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta, kao i referentna organizacija, treba da raspolažu odgovarajućim radnim prostorom sa funkcionalno odvojenim prostorijama i imaju odgovarajuću tehničku opremljenost.

Prostor za obavljanje poslova davanja preporuka treba da se sastoji od funkcionalno odvojene prostorije sa radnim stolom i potrebnom računarskom opremom za vođenje elektronske evidencije u knjizi polja, odnosno u centralnoj digitalnoj aplikaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

Organizacija koja obavlja kontrolu plodnosti  obradivog poljoprivrednog zemljišta mora da poseduje sertifikat o akreditaciji laboratorije izdat od strane Akreditacionog tela Srbije i da bude registrovana u Agenciji za privredne registre ili u sudskom registru za obavljanje ostalih stručnih, naučnih i tehničkih delatnosti, istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji, istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama, konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, tehničko ispitivanje i analize ili uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada.

U ovu aplikaciju ovlašćene organizacije unose podatke o izvršenim uzorkovanjima, rezultatima laboratorijskih analiza, odnosno rezultatima sadržaja ukupnog azota u organskoj materiji kao i podatke o teksturnoj klasi zemljišta i korišćenoj klasifikaciji za određivanje teksturne klase i podatke o preporukama koje su date organizacijama koje vrše kontrolu plodnosti zemljišta.

Organizacija mora da poseduje i deo za čuvanje dokumentacije o izvršenim uzorkovanjima i datim preporukama najmanje pet godina rada na ovom postupku, a pravilnikom je propisan i nivo obrazovanja koji moraju da imaju zaposleni.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here