Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Zoran Đorđević izjavio je danas da je država proteklih godina podigla standard ustanova za smeštaj korisnika i ulagala u obuku kadrova i promenu svesti i stavova o zaštiti starijih osoba.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Zoran Đorđević je na konferenciji za novinare, povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba, istakao da se ovaj dan, za razliku od ranijih godina, zbog epidemije koronavirusa obeležava bez prisustva ove kategorije stanovništva. Međutim, kako je rekao, to predstavnike njegovog ministarstva nije sprečilo da pronađu adekvatan način da našim najstarijima pošalju jasnu poruku da brinu o njima i njihovom zdravlju i da su na ovaj dan sa njima u mislima.

Đorđević je ukazao na to da je Fond PIO omogućio da lica sa oštećenim vidom dobiju rešenje i ostala akta iz penzijskog i invalidskog osiguranja štampana i na Brajevom pismu, što je posebna pogodnost za 800-900 lica oštećenog vida, slepih ili slabovidih, koliko ih godišnje podnese zahtev Fondu ostvarivanje prava na negu i pomoć drugog lica, za telesno oštećenje, invalidsku ili starosnu penziju.Takođe, radi se i na tome da svi objekti budu prilagođeni i dostupni starijim osobama. U prethodne tri godine, kako je napomenuo, Ministarstvo je organizovalo Sajam za treće doba, Sajam „Jednaki“, konferenciju „Međugeneracijska solidarnost i dostojanstveno starenje“, a obeleženi su i jubilarni rođendani korisnika domova za stare.Takođe, resono ministarstvo je finansijski podržalo projekat „Grad prijatelj starih“ i predstavilo publikaciju „Grad prilagođen starijim osobama – Putokaz za aktivno starenje u gradu Beogradu“, što je samo deo aktivnosti koje se svakodnevno sprovode radi pružanja podrške najstarijim građanima.