Nažalost, mislim da mediji u ovom trenutku igraju izuzetno negativnu ulogu u Srbiji i da su oni ti koji ne dozvoljavaju da se na kvalitetan način raspravlja šta je suština Vašingtonskog sporazuma, rekao je političar Nemanja Šarović.

Po sporazumu iz Vašingtona energija dobijena iz jezera Gazivode biće distribuirana Srbima na severu Kosova, ali i Albancima južno od Ibra. Analitičari podsećaju na izjave predsednika Vučića u kojima je jasno isticao da neće dati jezero Gazivode ni po cenu ostavke. Pitali smo Nemanju Šarovića čije je jezero Gazivode posle potpisivanja sporazuma u Vašingtonu.

Nemanja Šarović je upozorio da je jedna od najvećih grešaka u Vašingtonskom sporazumu to što je jezero Gazivode dato na upravljanje američkoj korporaciji, što je gaženje ustava, iako se ranije predsednik Vučić zaricao da ni po koju cenu neće dati jezero Gazovode. Voda koja će biti korišćena iz jezera Gazivode proizvodiće struju koja će Srbima biti naplaćivana a prihod će se slivati u Kosovsku energetsku korporaciju koja puni budžet takozvane države Kosovo.