Govoreći o odnosu ekologije i muzike profesor Vukoman Maksimović je rekao da muzika pomaže pri radu, ulepšava radost, ublažava tugu, bratimi, zbližava, sjedinjava ljude.

Iako se tokom radnog veka bavio fizikom i hemijom prof. Vukoman Maksimović je pokušao da sve vidove ljudskog stvaralaštva poveže sa ekologijom. U vremenu savremenih tehnologija prema njegovim rečima knjiga ostaje najveći prijatelj čoveka i kako je i sam rekao sva saznanja koja je stekao stekao je preko mnogo pročitanih knjiga. u svojim knjigama pisao je o odnosu ekologije i drugih nauka i oblasti čovekovog delovanja. U knjizi Ekologija – nauka sadašnjosti i budućnosti pisao je o odnosu muzike i ekologije istakavši da uz muziku biljke bolje rastu, ali i da nam muzika pomaže pri radu, da ulepšava radost, ublažava tugu, bratimi, zbližava, sjedinjava ljude.

Kada je u pitanju definicja muzike profesor Vukoman je rekao da je muzika umetnička disciplina čiji je osnovni materijal zvuk kao što je u književnosti osnovni materijal jezik, a u vajarstvu kamen i bronza i u slikarstvu boje. On je izneo još nekoliko definicija muzike.

Vladeta Jerotić je u svom delu Doživljaji majčinog srca rekao da je muzika najplemenitija ljudska veština, direktan božiji dar, da je ona oduvek činila i čini neprocenjive usluge čoveku i čovečanstvu, da muzika oplemenjuje, smiruje, otklanja agresiju, bes i mržnju čoveka, stvara i olakšava komunikaciju među ljudima i uravnotežava ne samo duhovno, duševno stanje čoveka već da svojim moćnim zvucima prodire u ljudske organe, u ljudsku krv, menjajući postojeći metabolizam i biohemiju. Muzika je prema njegovim rečima umetnost kojom se iskazuju treptaji duše oličeni u dinamičnom prožimanju melodije i njenog ritma sa harmonijom njenog zvuka čijim primanjem uspostavljamo posebnu, nama svojstvenu duhovnu ravnotežu.