Izmena javnog poziva za razmenu mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu

0
106

Republička direkcija za robne rezerve objavila je Izmenu javnog poziva za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 4.000.000 kg mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine.

Izmenom javnog poziva za naturalnu razmenu mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu izmenjen je rok za podnošenje zahteva za ugovaranje robne razmene iz javnog poziva objavljenog 31.08.2020. Direkcija će, kako se navodi, zahteve za ugovaranje robne razmene primati do konačne raspodele raspoložive količine mineralnog đubriva. Prvobitno je bilo predviđeno da rok za podnošenje zahteva bude do 15.11. ove godine. Podsetimo uslovi su: 1 kg mineralnog đubriva npk za 1,80 kg merkantilne pšenice roda 2020. Godine, 1 kg mineralnog đubriva npk (6:24:12) za 2,00 kg merkantilne pšenice roda 2021. Godine; Pravo na razmenu imaju:  fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ovlašćeni skladištari direkcije, zemljoradničke zadruge, ostala pravna lica. Pravo na razmenu imaju zemljoradničke zadruge i pravna lica koja su registrovana u agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Mineralno đubrivo preuzima se u skladištu “Elixir Zorka-mineralna đubriva“ doo Šabac. Merkantilna pšenica isporučuje se kod ovlašćenog skladištara direkcije. Fizičkom licu, nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, odobrava se u razmenu maksimalno do 5.000 kg mineralnog đubriva, a ovlašćenom skladištaru direkcije, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, maksimalno do 500.000 kg. Više informacija se može dobiti preko broja telefona 011/3239-992 , gde je lice za kontakt Ljiljana Ilić ili putem e-mail: ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs, kao i preko broja telefona 011/3349-831, na kom je lice za kontakt Helena Žugić ili putem e-mail adrese: helena.zugic@rdrr.gov.rs.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here