O radu Svetske zdravstvene organizacije novinar Slobodan Reljić izjavio je da iza njenog delovanja stoje interesi moćnika koji finansiraju rad te organizacije. Činjenica da se prvi put na mestu predsednika ove organizacije ne nalazi lekar, svedoči da delatnosti koje ona preduzima nisu usmerene samo ka očuvanju zdravlja ljudi širom sveta.

 

Novim izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ministar je ovlašćen da određuje koja će vakcina biti obavezna, a koja preporučena. U članu 33 zakona stoji da ministar odluku donosi prateći preporuke Svetske zdravstvene organizacije. Upitali smo novinara Slobodana Reljića da li gradjani imaju opravdani razlog da sumnjaju u kredibilitet Svetske zdravstvene organizacije.

Od početka pandemije virusa Kovid19, Svetska zdravstvena organizacija aktivno je uključena u borbu protiv ovog virusa. Međutim, u javnosti se i dalje spekuliše o ispravnosti rada ove organizacije, kao i o tome da li su informacije koje do nas stižu deo kampanje zastrašivanja, koja za cilj ima obezbeđivanje materijanih interesa za finansijere ove organizacije. Komentarišući rad Svetske zdravstvene organizacije, novinar Slobodan Reljić saglasan je sa tvrdnjama da se radi o širenju pandemije straha i da su aktivnosti koje ona preduzima instrument za ostvarivanje nekih drugih ciljeva. Reljić je upozorio i da ovakva delovanja mogu biti uslovljena političkim dešavanjima poput izbora u Americi, posle kojih se naprasno pojavljuje vakcina protiv virusa Kovid19. Ipak, sistem zdravstva u većini zemalja na svetu i dalje se oslanja na preporuke Svetske zdravstvene organizacije, koja je upozorila da je došlo do izvesnog zamora u borbi protiv virusa, ali da je njegova prisutnost još uvek velika.