Analizirajući stanje u medijima u Srbiji, novinarka Bojana Lekić je rekla da bi ono bilo još gore da nema određenih medijskih grupa koje nisu mnogo uticajne, ali se trude da se izbore za beskompromisno, hrabro i zanatski tačno novinarstvo.

Bojana Lekić obeležila je jednu epohu srpskog i jugoslovenskog novinarstva. Poznata je po svom specifičnom stilu kojim je vodila intervjue sa svim značajnijim političarima u regionu. Ponela je sa pravom nadimak „gvozdena lejdi“. Danas mnogima nedostaju novinari njenog kova i stiče se utisak da nove generacije nisu u stanju da analitično i  precizno postave pitanje nosiocima vlasti. Zamolili smo novinarku Bojanu Lekić da prokomentariše stanje u srpskom novinarstvu.

Novinarka Bojana Lekić ocenila je stanje u medijima kao prilično loše, ali i dodala da spada u grupu ljudi koji se nadaju da se ono može popraviti. Sa stručne strane gledano, ona je naglasila da novinari, u većini slučajeva ni zanatski ne obavljaju svoj posao kako bi trebalo. Prema njenim rečima, i dalje najveći uticaj imaju elektronski mediji, pa su tako informacije u vezi sa korona virusom bile najviše praćene putem televizije, ali je naglasila da je dobro što postoje i alternativni vidovi izveštavanja. Centar za medijska istraživanja Fakulteta političkih nauka sproveo je istraživanje pod nazivom „Informisanje u digitalnom okruženju u Srbiji“ sa ciljem da stekne uvid u navike i stavove domaće onlajn zajednice koja koristi internet da bi se obavestila o aktuelnim događajima. Istraživanje je pokazalo da je poverenje ljudi koji se informišu putem onlajn medija veoma nisko i da oni zadržavaju dozu rezerve i kada primaju informacije sa portala koje redovno prate. Nepoverenje u medije je veće među mladima, tako da više od polovine mlađih od 35 godina smatra da se vestima načelno ne može verovati.