Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije Milan Pašić izjavio je danas da upis prvaka počinje od 1. aprila, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u školske klupe će 1. septembra sesti 66.864 učenika prvog razreda.

Upis đaka prvaka počinje 1. aprila, a procedura upisa u školu olakšana je poslednje dve-tri godine jer roditelji ne moraju više da prikupljaju i podnose dokumentaciju, već škole elektronski povlače izvod iz matične knjige rođenih i prebivalište deteta. Za roditelje je značajno to da su, ukoliko žele da dete upišu u školu kojoj teritorijalno ne pripadaju, u obavezi da do 1. februara podnesu zahtev u željenoj školi, a ona mora da do 30. aprila odgovori da li ima kapacitete za to. iz ministarstva prosvete su poručili roditeljima da krenu na vreme sa lekarskim pregledom i da se obrate izabranom pedijatru, koji će ih uputiti u to koje procedure moraju da se obave. Sistematski pregled se može obaviti i u privatnoj praksi, ali je neophodno da roditelj, kada dođe na upis sa detetom, donese dokaz da je lekarski pregled izvršen. Deca koja nisu primila obavezne vakcine ne mogu se upisati u školu, tako da će pedijatar obavestiti roditelje i uputiti ih da se obavi vakcinacija jer je takva zakonska procedura i Pravilnik o imunizaciji koji se sprovodi u našoj zemlji.

U prvi razred polaze deca rođena od 1. marta 2014. godine do 28. februara 2015. godine. U školu mogu da krenu i deca mlađa od šest i po godina, ali se može desiti da i mališanima od sedam godina upis bude odložen. To procenjuju stručni saradnici u školi – psiholog ili pedagog, koji proveravaju spremnost dece za polazak u školu.