Zdrava Srbija formirala je Odbor za porodicu i prirodni priraštaj s ciljem da se još više politički angažuje u sprečavanju izumiranja nacije i očuvanju srpske tradicije. U saopštenju ove stranke je navedeno da je Zdrava Srbija protiv usvajanja Zakona o istopolnim brakovima i da će se u svakoj prilici zalagati za zaštitu srpskih tradicionalnih vrednosti.

Zdrava Srbija formirala je Odbor za porodicu i prirodni priraštaj, s ciljem da se još više politički angažuje u sprečavanju izumiranja nacije i očuvanju srpske tradicije, ali i porodice koja podrazumeva bračnu zajednicu muškarca i žene, a ne istopolne brakove, kako je predviđeno tzv. Zakonom o istopolnim brakovima koji je usmeren protiv srpskog društva i države. Ovo je saopštila Informativna služba Zdrave Srbije. U saopštenju je navedeno da je osnovni cilj Zdrave Srbije zdrava porodica u zdravom društvu i da je osim fizičkog veoma značajno i mentalno zdravlje stanovnika države Srbije, za šta se uporište pronalazi u učenju Srpske pravoslavne crkve i narodnoj tradiciji srpskog naroda. Uzevši oba elementa u obzir, i podatak da se broj stanovnika Srbije svake godine smanji za veličinu jednog grada od oko 40.000 stanovnika, Zdrava Srbija je stava da je kontraproduktivno usvajanje Zakona o istopolnim brakovima i iz ove stranke ističu da će se u svakoj prilici zalagati za zaštitu srpskih tradicionalnih vrednosti.

Članovi novoformiranog Odbora Zdrave Srbije su: Ljubiša Ristić, koji je vršilac dužnosti predsednika, Ljubivoje Ršumović, Uroš Brzaković, Dragoslav Jovanović, dr Radomir Kovačević, Dušan Ćatić, Ranko Gojković i Jovan Honda.